bus auto fiets
Naar boven
Blijf op
de hoogte
Menu
Blijf op
de hoogte

We zien het voor ons

De locatie Achterweg te Hagestein is door de gemeente Vianen in de Structuurvisie aangewezen als locatie voor toekomstige woningbouw. Dit betekent echter nog niet dat het gebied al een woonbestemming heeft. Samen met u willen wij dit gebied ontwikkelen tot een prachtig woongebied waarbij de groene en landelijke omgeving een belangrijke rol speelt. Daarnaast zal het realiseren van nieuwe woningen in Hagestein bijdragen aan het in stand houden van de voorzieningen in het dorp en het dorp levendig houden.

Wat we voor ogen hebben met het terrein aan de Achterweg is geen grootscheeps nieuwbouwplan. In tegendeel: we houden het graag klein en persoonlijk. Passend bij het dorpse karakter van Hagestein. Samen met geïnteresseerden willen we bekijken welke woningtypes het meest geschikt zijn voor deze locatie. De volgende stap is om deze interesse bij de gemeente kenbaar te maken. Als ook de gemeente enthousiast is voor de ontwikkelplannen, kan het bestemmingsplan worden gewijzigd. Daarna kunnen de plannen concreet worden gemaakt.

  • Meer weten?

    Heb je vragen over dit project?
    Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier

    Stel een vraag
  • KlokGroep